Regulamin

 

1. RzeszowJOB.pl to darmowy regionalny serwis ogłoszeń pracy. (dostępny pod adresem: http://www.RzeszowJOB.pl), określany w niniejszym regulaminie jako serwis.

2. Każdy Użytkownik, (czyli osoba korzystająca z serwisu), korzystając akceptuje niniejszy regulamin.

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.

3. Formularz kontaktowy umożliwia kontakt z Administracją serwisu, jest dostępny pod adresem http://rzeszowjob.pl/kontakt/ .

3. Rejestracja w serwisie jest niedostępna, z wyłączeniem automatycznie generowanego konta wysyłanego drogą elektroniczną na adres e-mail użytkownika. ( o którym mowa w pkt 4).

4. Podczas dodawania oferty pracy, zostaje generowane automatycznie konto (login, hasło), a jego dane wysyłane są drogą elektroniczną (na adres e-mail) podany w formularzu.

Użytkownik dodając ogłoszenie wyraża zgodę na otrzymanie wiadomości drogą elektroniczną (e-mail) zawierającą dane do konta w serwisie.

5. Konto w serwisie, o którym mowa w pkt. 4, umowżliwia moderację lub dodanie ogłoszenia/eń. Konto oraz jego dane zostają nieodwracalnie usunięte z serwisu wraz z wygaśnięciem ostatniego ogloszenia przypisanego do danego konta.

6. Serwis RzeszowJOB.pl, nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników (m.in w jakim celu będą wykorzystywane dane zawarte w serwisie, wszystkie treści zawarte w ogłoszeniu w tym odnośniki zewnętrzne [linki]. ) oraz nie jest oferentem ogłoszeń, serwis jedynie przedstawia oferty, funkcjonowanie serwisu, problemy techniczne.

7. Zabronione jest umieszczanie materiałów / treści niezgodnych z polskim czy międzynarodowym prawem, m.in, materiałów:  erotycznych, obrażających osoby trzecie, rasistowskich, nawołujących do przemocy.

8. Zabronione są zachowania nie zgodne z prawem polskim czy międzynarodowym, m.in podszywanie się pod osoby trzecie.

9. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu.

- Komputer z dostępem do internetu.

- Przeglądarka internetowa.

10. Serwis nie kontroluje środowiska komputerowego użytkownika, zaleca jednak, aby użytkownik upewnił się czy jego środowisko jest bezpieczne i zgodne z wymaganiami. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nie stosowanie sie do powyższych zaleceń.

11. RzeszoJOB.pl nie odpowiada za treści zapytań / załączniki, wysyłane przez użytkowników za pośrednictwem portalu.

 

Serwis zastrzega sobie prawo do nieakceptacji ogłoszenia/eń:

1. Łamiącego powyższy regulamin.

2. Niewiarygodności ogłoszenia.

3. Obrażającego, oczerniającego imię firmy, nazwę, osobę, komentujących imię czy usługi firmy.

4. Zawiarających odnośniki do stron zewnętrznych.

5. Zamieszczonego w nieodpowiedniej kategorii.

 

Serwis zastrzega sobie prawo do:

1. Zmiany niniejszego regulaminu.

2. Zaprzestania świadczenia usług dodawania / wyświetlania ogłoszeń.

3. Przerwy w działaniu serwisu.

4. Usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub łamiących regulamin.

5. Usuwania kont do który należą ogłoszenia o których mowa w powyższym pkt.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2018r.

 

Jeżeli uważasz że powyższy regulamin został naruszony, prosimy o kontakt z Administracją serwisu poprzez formularz dostępny pod adresem: http://rzeszowjob.pl/kontakt/ .